>> Bis dat quī citō dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává <<

ebola

23. ledna 2007 v 20:35 | já |  zajímavosti
Ebola (též krvácivá horečka Ebola) je virové onemocnění ze skupiny krvácivých (hemorrhagických) horeček, které napadá lidi a některé další primáty. Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo. Jeho původcem je filovirus ebola.

Virus Ebola se poprvé objevil v roce1976 a od té doby různé kmeny viru Ebola způsobují epidemie s mírou úmrtnosti dosahující 50 až 90 %. Místem těchto epidemií jsou především africké země jako Demokratická republika Kongo, Gabon, Uganda a Súdán. V současnosti jsou známy 4 kmeny viru ebola. Dva z nich (Ebola-Zair a Ebola-Súdán) napadají člověka, jeden opice (Ebola-Reston). Čtvrtý kmen (Ebola-Pobřeží slonoviny) byl dosud pozorován jen jednou, když došlo k jednomu přenosu choroby z pitvaného šimpanze na člověka (přežil). Jméno ebola bylo převzato od řeky, která protéká oblastí, v níž propukla první epidemie této nemoci.

Virus Ebola

Kmen viru Sudan vykazuje menší míru úmrtnosti, a to kolem 50%; v porovnání s 90% kmenu Ebola Zaire. V roce 1990 byl identifikován další, třetí kmen viru ve městě Reston, Virginua mezi opicemi importovanými z Filipín, pojmenovaný byl Ebola-Reston. U tohoto kmenu se zdá, že se dokáže šířit vzduchem.
Další propuknutí Eboly se objevilo v Demokratické republice Kongo v roce (1995 s 2003), v Gabonu (1994, 1995 a 1996), Ugandě (2000), a opět v Sudánu (2004). Nový podtyp byl izolován z vědce na Pobřeží slonoviny v roce 1994, (EBO-CI). V Etoumbi (Demokratická republika Kongo) došlo k poslední v květnu roku 2005.

Struktura viru

Zobrazení viru Ebola elektronovým mikroskopem ukazuje vláknovity charakter viru typický pro filoviry. Vlákna mohou mít v průměru 80 nm (nanometru), délka vlákna je však velice proměnlivá, byla zaznamenána vlákna dlouhá až 14 000 nanometrů. První obrázek viru Ebola byl získán pomocí elektronového mikroskopu 13. října roku 1976 doktorem F.A. Murphym.

Ebola-Zaire

Ebola-Zaire - první objevený a nejnebezpečnější kmen eboly se smrtností až 90 %. Je považován za nejnebezpečnější virus, s jakým se lidstvo setkalo. Způsobuje největší počet onemocnění. Poprvé se objevil v roce 1976 ve vesnici Yambuku (Zaire - nyní Demokratická republika Kongo). Pacient Mabelo Lokela přišel na kontrolu do místní nemocnice s horečkou. Jedna ze sester pracující v této nemocnici předpokládala, že se jedná o malárii a dala mu injekci s chininem. Když se Lokela vrátil z nemocnice zpět domu a zemřel, ženy z jeho rodné vesnice pro něho uspořádaly tradiční africký pohřeb. Většina z nich brzy poté zemřela.
Mezitím sestry v nemocnici měly epidemii Eboly tzv. přímo pod rukama. Injekční stříkačka použitá pro chininovou injekci pro Lokelu byla nedostatečně sterilizována a jelikož byly injekční stříkačky často znovupoužívány bez sterilizace, mohl se virus Ebola šířit z pacienta na pacienta téměř geometrickou řadou. Do oblasti byli posláni mikrobiologové a epidemiologové, kteří provedli pitvy na zemřelých pacientech a shromaždovali vzorky.
Brzy poté byla celá oblast dána do karantény, což se brzy ukázalo jako správné řešení a šíření viru Ebola se tak dostalo pod kontrolu. Tato karanténa zjednodušeně znamenala, že oblast byla izolována do té doby, než všichni infikovaní pacienti zemřeli.

Ebola - Súdán

Těsně po propuknutí nákazy v Zairu vypukla podobná epidemie ve městech Nzara a Maridi v Sudánu. První případ, který se vyskytl ve městě Nzara se týkal pracovníka místního závodu na zpracování bavlny. Tato továrna byla původně považována za hlavní místo výskytu a ložisko viru Ebola. Žádný z testů nic neprokázal. Přírodní zásobárna a ložisko viru Ebola-Súdán je stále neznámé.
Dalším případ byl ve městě Nzara. Infikovaný muž si nemohl dovolit lepší lékařskou péči v nemocnici ve městě Maridi. Bohužel, i zde sestry nedostatečně sterilizovaly injekční stříkačky, a nemocnice, stejně jako ta v Yambuku, se stala líhní pro nové případy onemocnění virem Ebola.
Poslední případ vypuknutí Ebola-Sudan nastal v květnu 2004.
Kmen ebola-Súdán (EBO-S) je vzácnější a méně nebezpečný. Objevil se pouze 3x (1976 - 285 nakažených/151 zemřelo, 1979 - 34/23, 2001-2002 425/226). Celkem onemocnělo 744 lidí, z nichž zemřelo 400. Úmrtnost se pohybuje kolem 60%.

Ebola - Reston

V roce 1989, makakové (opice) zanesli nový kmen viru Ebola do karanténního zařízení pro opice ve městě Reston, Virginia. U čtyř zaměstnanců tohoto zařízení se objevily protilátky z nakažení virem Ebola, ale žádný z nich neonemocněl. Ebola-Reston se od té doby pravidelně objevuje na scéně jako nákaza opic, ale žádný člověk se ještě nenakazil. Přesný důvod lidské imunity je neznámý. Za přírodní rezervoár je považován makak a paviánovec.

Ebola - Pobřeží slonoviny

V roce 1994 se vědec pracující s virem Ebola nakazil poté co prováděl pitvu na divokém šimpanzovi. Onemocnění mělo mírnou formu a vědec se plně uzdravil. Vzhledek k nedostatku dat nelze o tomto kmenu říci nic bližšího.

Přenos Eboly

Mezi lidmi je virus přenášen přímým stykem s infikovanými tělesnými tekutinami jako je např. krev, moč nebo sliny.

Průběh

Inkubační doba viru Ebola činní od dvou dnů do čtyř týdnů (obvykle jde ale o záležitost 2-3 dnů). Symptomy se též liší, ale počátek nákazy je obvykle náhlý a je charakterizován vysokými horečkami, skleslostí, svalovými bolestmi, bolestmi v kloubech, bolestmi v oblasti břicha a bolestmi hlavy. Častým symptomem je zvracení, průjem, poškození ústní části, zánět spojivek, krvácení jak vnitřní tak i vnější, obvykle nejprve skrz trávicí ústrojí (často zaměňováno s příznaky úplavice či tyfu), posléze ze všech tělesných otvorů.
Virus Ebola napadá všechny orgány a tkáně kromě kosterních svalů a kostí. Proniká snadno membránami buněk, kde svoji ribonukleovou kyselinu zabuduje do ribosomů v jádrech napadených buňky a donutí je k rychlé produkci dalších virů.
V krevním oběhu postiženého se začnou usazovat krevní sraženiny a tok krve cévami se proto zpomaluje. Sraženiny se začnou lepit na stěny cév a ucpávají je. Krevní sraženina se šíří do všech orgánů těla a způsobuje nekrózu tkání v mozku, játrech, ledvinách, plicích, střevech, varlatech, v prsních žlázách a všude v kožní tkáni. Někdy se začnou objevovat červené skvrny, nazývané petechie, které jsou způsobeny krvácením z krevních vlásečnic v kůži. Virus Ebola napadá také pojivové tkáně a množí se také v kolagenu. Kolagen v tkáních postupně ztrácí pružnost a mění se v houbovitou hmotu. Kůže je pokryta bílými puchýřky a malými červenými skvrnami, tzv. makropapulární vyrážkou. Povrch kůže začíná praskat a z trhlin odkapává sražená krev. Červené skvrny postupně rostou a slévají se v rozsáhlé krevní podlitiny.
Ve slinných žlázách se objevují první krevní sraženiny. Každý tělní otvor bez ohledu na svoji velikost propouští červené a bílé krvinky. Povrch jazyka se mění v jasně rudou hmotu, která se začne odlupovat. Pokožka jazyka se trhá při zvracení krevní sraženiny temně hnědé až černé barvy.
Podobně se odlupuje výstelka hrtanu a průdušnice. Mrtvá tkáň padá do plic nebo je vykašlávána s hleny. Srdeční sval ochabuje a na krevní stěně se objevují krevní sraženiny. Při každém stahu srdečního svalu uniká krev do hrudní dutiny.
Mozkové cévy se začínají ucpávat a nedostatek kyslíku způsobuje nekrózu mozkové podpůrné tkáně a neuronů. Mozek plave v mozkovém kalu odumřelé tkáně. Virus proniká do výstelky očních bulv a dovnitř oka proniká krev. Pacient může snadno oslepnout. Kapénky krve ulpívají na víčkách a krev volně vytéká z očí. Velice často dochází k mozkové mrtvici v některé polovině mozku a tím k ochrnutí poloviny těla.
Játra žloutnou, měknou a praskají. Dochází k nekróze jater a k jejich rozpadu. Ledviny ztrácejí funkci, protože jejich tkáň se plní krevní sraženinou s mrtvými buňkami. Organismus je v důsledku selhání ledvin intoxikován močovinou. Slezina se působením viru mění ve velkou krevní sraženinu. Střeva se patrně zcela zaplní sraženou krví. Odumírá jejich vnitřní výstelka a odlupuje se.
V závěreční fázi postižený dostává těžké epileptické záchvaty.
Smrt postiženého nastává v důsledku selhání všech životně důležitých orgánů.
Pokud je ebolou nakažena těhotná žena, dochází ke spontánnímu potratu, kdy plod je sám virem infikován. Novorozenec se rodí z červenýma očima a z nosu mu odkapává krev.

Léčba

Léčba Eboly je velice komplikovaná záležitost. Účinnost všech známých virostatik je prakticky nulová nebo velice slabá. Sérum získané z přeživších nemocných má jen velmi omezený účinek jsou neúnosně drahá. Za nejúčinnější způsob léčení se momentálně povazují silné dávky séra, virostatik a vitamíny. Pracovat s virem Ebola se smí (mimo samotné místo epidemie, samozřejmě) pouze v laboratořích se (na celém světě existují pouze 4 takové). Pacienti musí být důkladně izolováni, personál používá ochranný oděv.
Vakcína se zatím vyskytuje jen ve stádiu pokusů. První testy na lidech se uskutečnily 18. listopadu 2003. Vědci vytvořili vakcínu, která neobsahuje žádný infekční materiál z viru Ebola. Zdá se, ze výsledky testu na opicích vykazující pozitivní výsledky. Testy na člověku stále pokračují, oficiální stanovisko však dosud nebylo vydáno.

Prevence

Ačkoliv neexistuje žádný účinný prostředek k léčbě pacientu nakažených virem Ebola, bylo již mnohé řečeno a napsáno, jak předcházet možnostem nákazy. Základním pravidlem je udržování alespoň základních standardů čistoty v nemocnicích. Toto zahrnuje např. prosté umývání rukou a sterilizaci injekčních jehel. Zásadní problém spočívá v tom, že nemoc má svůj původ v chudých zemích Afriky s nedostatečnou lékařskou infrastrukturou. Navíc její první příznaky jsou shodné s mnoha dalšími onemocněními, takže nemocný může i po prohlídce nadprůměrně schopným a pečlivým lékařem skončit se špatnou diagnózou.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 ireth ireth | 23. ledna 2007 v 20:55 | Reagovat

Tady někdo publikuje referátíček :)

2 já | Web | 24. ledna 2007 v 15:04 | Reagovat

jo, no... je to tady takový úložiště všeho :)) ale hlavně mám radost, že se mi povedlo to přeformátovat - konečně bez těch odkazů apod.

3 já | Web | 13. září 2007 v 19:18 | Reagovat

jinak - problém eboly je momentálně aktuální: v africe nyní zemřelo víc jak 150 osob a na 400 dalších je nakaženo... více na novinky.cz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama